Jeg er Psykoterapeut MPF (Medlem af Psykoterapeutforeningen) og jeg arbejder til dagligt både med par, med familierelationer i krise og med individuelle klienter.

Siden 2008 har jeg haft selvstændig Psykoterapeutisk klinik i hjertet af København.

Jeg tror på og arbejder efter disse grundteser:

 • Det er meningen med livet, at vi mennesker skal være lykkelige og udvikle os, så længe vi lever  –  Jeg har selv fokus på min egen udvikling både som menneske og som terapeut, og jeg ved, at jeg bliver glad af at være på vej i livet, ikke bare som passager, men som aktiv medspiller. Det tror jeg gælder for alle mennesker, også for dig.
 • Vi får ikke lykken forærende. Vi må selv skabe den og kæmpe for den, også når livet går os imod. Der er ikke andre, end dig til det i dit liv
 • Vi kan dele livet og lykken med hinanden, men vi kan ikke skabe det for hinanden, ikke engang i et parforhold. Vi kan højest støtte os til og lade os inspirere af hinanden
 • At leve lykkeligt kræver, at vi kan mærke, hvad der er rigtigt for os selv og at vi tør tage ansvaret for at skabe det, både i livet, i jobbet og i vores relationer til andre mennesker.
 • Ægte forandring skal komme indefra og forandring kan bedst ske, hvis du kender dig selv godt.

Min baggrund

Før jeg blev Psykoterapeut har jeg gennem 18 år arbejdet med HR-området (Personaleudvikling) i internationale virksomheder, hvor fokus har været  fastholdelse og udvikling af medarbejdere, organisationsudvikling, supervision, coaching, konflikthåndtering, lederudvikling, undervisning m.m.

Senere har jeg også fungeret som Supervisor for medarbejdere i kontaktkrævende erhverv hos AS3 /A2B. Jeg laver stadig supervision i virksomheder i form af konflikt mægling og individuel coaching eller supervision af medarbejdere i pressede situationer.

Uddannelse 

Psykoterapi-uddannelse

 • 2008  Eksamineret Oplevelsesorienteret Psykoterapeut (4 årig kvalitetsvurderet uddannelse) fra Psykoterapeutisk Institut.
 • 2011  Efteruddannet Eksistentiel Psykoterapeut (1 årig overbygning)
 • 2015 og 2016 Efteruddannet i EFT Parterapi hos Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi v. Jette Simon
 • 2010 Uddannet Transition Coach,(EMCC godkendt uddannelse).
 • 2005 -2020 Deltaget i terapeutiske træningsgrupper hhv. gestaltterapi, kropsterapi, bio eksistentiel terapi, parterapi, EFT-terapi.
 • Proceskonsulent uddannelse – facilitering af udviklingsprocesser.
 • Workshops med Ernesto Spinelli om “Existential Life Competencies” og “Eksistentiel terapi i praksis” 2010 og 2011.
 • Kursus i mediation (konfliktmægling), og kurser om særligt sensitive mennesker, introverthed/extroverthed, karriereudvikling og meget mere.
 • Deltager løbende i supervision både individuelt og i gruppe

Anden uddannelse 

 • Oprindeligt Uddannet Civiløkonom fra Handelshøjskolen i København.
 • Certificeret Job Transition Management Rådgiver.
 • Human Factor Lederuddannelse gennem Center for selvorganisering.

Et sensitivt menneske – Lidt om Terapeuten

Det at skrive om mig selv her, fra et helt privat sted, er nok det sværeste, jeg har gjort på hele denne hjemmeside. Ikke at mit liv har været exceptionelt svært. Det er bare helt almindelig følsomt for mig at dele mig selv så åbent med hvem som helst.

Jeg synes samtidig det er vigtigt, at du som klient, som skal dele din følsomhed og dine vanskeligheder med mig, i det mindste ved lidt personligt om din kommende terapeut.

Også terapeuter slås nemlig med den bagage, vi har med os. Jeg kan også nogen gange have svært ved at forstå, hvordan det kan være, at jeg har det, som jeg har det.

Også jeg har nogen gange brug for en terapeut, der kan hjælpe med at se min situation lidt udefra. Det synes jeg er godt !

Jeg er et sensitivt menneske. En sensitivitet som jeg i dag har stor gavn af i mit arbejde,  men som ikke altid har været nemt at leve med eller acceptere, hverken for mig selv eller mine omgivelser.

Jeg var tidligt i livet genert og forsigtig og følsom overfor andres forventninger og krav. Jeg har ry for at være kreativ og klog, kærlig og interesseret i andre, men jeg havde som ung tendens til at tilpasse mig det, jeg troede andre forventede af mig. Det havde jeg lært var godt.

Nogen gange levnede det ikke ret meget plads til at være sådan, som jeg egentlig dybest set også havde brug for at være.

Og jeg fik nok aldrig rigtigt øje på som barn, at jeg var noget særligt blot i kraft af at være mig.  Lige som du er noget særligt,  fordi du lige præcis er sådan, som du er.  Jeg levede med den overbevisning, at jeg i virkeligheden slet ikke duede og absolut ikke var god nok, som jeg var.

Mine forældre, som bestemt var både gode og kærlige voksne, så nok ikke altid mit behov for deres opbakning til at være meget mere mig, i stedet for at  være modigere, mere udadvendt, dygtig, en god datter o.s.v.

A-ha!-oplevelser og uddannelsen til Psykoterapeut

Da jeg påbegyndte min uddannelse til psykoterapeut gjorde jeg hver uge gennem 4 fantastiske år, nye vigtige opdagelser om mig selv og mine medstuderende.

Opdagelser om min personlighed og personlige egenart, som jeg hidtil ikke havde tillagt nogen særlig værdi. Og opdagelser om de andres påvirkninger på mig og om deres unikke udfordringer.

Jeg begyndte at mærke mine egne grænser tydeligere og blev bedre til at respektere og markere dem overfor omverden.

Gennem uddannelsestiden til Psykoterapeut blev jeg både en bedre mor og en mere helstøbt partner for min mand og ikke mindst blev jeg meget gladere og mere ligevægtig selv.

Jeg valgte at skippe min karriere som HR-Businesspartner og blev i stedet selvstændig psykoterapeut i 2007.

Det er nu 13 år siden, at jeg påbegyndte min psykoterapeutuddannelse og i 2008 blev jeg eksamineret Oplevelsesorienteret Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk institut.

Jeg kan slet ikke forestille mig i dag, hvordan jeg ville have det nu og hvordan mit liv ville være, hvis ikke jeg havde gennemgået den forvandling, der skete med mig gennem terapien.

Og samtidig tror jeg aldrig, jeg var blevet så god til mit arbejde som terapeut, hvis jeg ikke selv havde haft nogle udfordringer og været gennem en udviklingsproces med mine egne livstemaer.

Derfor kan jeg også med en vis tyngde sige til mine klienter at det ER kampen værd!

“Det bedste du kan gøre for dig selv er at blive god til at være dig”.

Kærlighed og samliv

Jeg er stadig på 22.år lykkeligt gift med Karsten, som jeg har 3 dejlige halvvoksne drenge sammen med.

Der er også i mit ægteskab uoverensstemmelser en gang imellem, og bølgerne kan gå højt, men det er ikke længere farligt for mig, som det var engang.

Vi bliver bedre og bedre til at tackle de konflikter, der helt naturligt opstår ind imellem i ethvert parforhold og anvende dem til udvikling af forholdet. Det er sådan jeg betragter et stærkt forhold. Ikke nødvendigvis et hvor der aldrig er konflikter, men hvor konflikterne kan klares og bruges til styrkelse af forholdet.

I mit arbejdsliv som Psykoterapeut er det utroligt givende for mig at kunne være katalysator for menneskers udviklingsprocesser – nok især fordi jeg har mærket på egen sjæl, hvor berigende det kan være at få sig selv og sine relationer på plads på den gode måde.

Hvis du kan bruge min hjælp i din proces, så kan du fange mig her.