Individuel Psykoterapi København

Psykoterapeut København :/Individuel Psykoterapi København
Individuel Psykoterapi København2018-05-28T17:45:50+02:00

Individuel Psykoterapi København – hjælp til at blive glad og mere tilfreds

Har du brug for hjælp til noget svært i dit følelsesliv eller i dine relationer til andre, så er Individuel Psykoterapi den bedste og mest udviklende hjælp, du kan få.

Gennem terapi får du hjælp til at genfinde dine ressourcer og blive gladere og mere tilfreds med dig selv og dit liv.

Min klinik ligger i København Centrum og herfra hjælper jeg hver dag en masse dejlige mennesker med at få det lettere med livet.

Skal jeg også hjælpe dig, så kontakt mig her

Hvad kan Individuel Psykoterapi gøre for dig?

Effekten af Individuel Psykoterapi opleves både, mens du er i terapi og mellem terapisessionerne. Din krop og psyke arbejder bevidst og ubevidst videre med de nye erkendelser og oplevelser, du får gennem terapien.

Du bidrager i terapien med dit engagement, åbenhed og lyst til at skabe forandring i dit liv.

Det er også dig, der løbende implementerer det fra terapien, som giver mening for dig.

Mit bidrag som psykoterapeut i processen er dels styring af arbejdsprocessen, at bringe de relevante Psykoterapeutiske metoder i brug og at være tilstede med mit nærvær og indlevelse i din situation. Jeg giver dig den nødvendig støtte til oplevelsen og læringen i terapien.

Sammen ændrer vi din situation, så du kan blive glad igen.

På nogle livsområder, oplever de fleste af os at have blinde pletter, der gør det svært selv at finde gode løsninger.

Det er derfor Individuel Psykoterapi nogen gange kan være nødvendigt.

Igennem Individuel Psykoterapi opnår du:

  • Bedre indsigt i dine ressourcer og dine begrænsninger og hvordan du lettere kan omgås det, der gør dit liv vanskeligt.
  • Lettere kontakt med dine inderste ønsker og behov og bedre evne til at træffe de valg, der er rigtige for dig.
  • Styrket fornemmelse for hvem du er og hvad der fungerer og ikke fungerer for dig
  • Evnen til bedre at acceptere og tage dig af dine følelser på en imødekommende og mere selvkærlig måde.
  • Tydeligere grænser som både du og andre bedre kan respektere

Du skaber gennem Individuel Psykoterapi med andre ord fundamentet for den forandring, som du har brug for.

Dansk Psykoterapeutforening

Psykoterapeut MPF Anne-Marie Jensen, Individuel Psykoterapi, Parterapi København. Open4change.dk

Bestil tid her
Ring tlf.30 64 50 24

Se andre udtalelser fra klienter her

Individuel Terapi København – hvad kan du ellers forvente

Du går ofte fra en session med noget at tænke over, og måske noget at arbejde på til næste gang. Jeg giver dog aldrig mine klienter lektier for, som sådan. Det er sjældent nødvendigt. Selve processen som igangsættes i dig efter individuel Psykoterapi, plejer at være rigeligt arbejde.

Nogle gange vil du føle dig afklaret og stærkere, når du går fra sessionen. Og andre gange vil du opleve, at den efterfølgende tid bliver udfordrende, fordi der sker en masse nyt inden i dig og i relationerne omkring dig.

Begge dele er helt normalt og set fra et helende perspektiv ønskeligt.

Forandring kan kun ske, når vi motiveres til at mærke mere fuldt og helt, end vi plejer. Det sætter den indre trang til genoprettelse igang og det er i sidste ende det, der forandrer din situation.

Hvor ofte skal du komme i Individuel terapi?

Individuel Psykoterapi virker stærkest, når du holder fokus på dit indre arbejde ved at komme jævnligt i terapi, indtil din udvikling stabiliserer sig. Hver eller hver anden uge er fint for de fleste, når behovet for hjælp er størst. I nogle perioder kan det være godt, at der går længere imellem. Det taler vi om fra gang til gang.

Det er i sidste ende dig, der til en hver tid bestemmer, hvor ofte du ønsker at komme. Det er dig, der bedst kan mærke, hvad der er godt for dig – og økonomien spiller måske også en rolle. Se mine priser her

Psykoterapi – Terapeutiske metoder

Indholdet i det du fortæller, selve historien om hvad der er sket i dit liv for nylig er i virkeligheden mere et baggrundstapet for det væsentlige, nemlig forståelsen af, hvordan du tænker, føler og handler

Jeg arbejder med afsæt i forskellige beslægtede psykoterapeutiske metoder (Emotions Fokuseret Terapi og Gestaltterapi , der begge anvender en fænomenologisk opmærksomhed og tager afsæt i den Eksistentielle psykoterapi’s ramme).

Du skal i virkeligheden kun fokusere på dig, mens vi arbejder, så nedenstående er blot til orientering, hvis du er nysgerrig på, hvad det egentlig er, jeg kan og gør i samtalen med dig.

Jeg har først og fremmest fokus på at forstå den måde, du forstår dig selv på. Den måde dit selvbillede er opstået på og den måde, du fungerer i dit liv nu. Det er nødvendig viden for mig, for at kunne hjælpe dig med at forandre din situation.

Indholdet i det du fortæller, selve historien om, hvad der er sket i dit liv for nylig er i virkeligheden mere et baggrundstapet for det væsentlige, nemlig forståelsen af, hvordan du tænker, føler og handler.

Emotionsfokuseret terapi

Den Emotions Fokuserede Terapi har – som navnet indikerer – fokus på følelserne og hvordan disse kommer til udtryk og behandles af dig selv, her og nu i hvert nærværende øjeblik.

Gestaltterapi og fænomenologi

Fænomenologien og den Gestaltterapeutiske metode er en hjælp til at få øje på og arbejde med det, der kommer til udtryk i dit liv og i samtalen.  Hvorvidt dine følelser kommer til udtryk gennem meddelte behov og handlinger, eller udtrykkes mere subtilt. Hvad du gør med dine følelser og hvordan du behandler dine behov. Dette er relevant og kan fortælle os en masse om, hvordan du er til i dit liv, og hvori problemet består.

Både den Emotionsfokuserede terapi og gestaltterapien bygger på en Eksistentiel livsforståelse.

Eksistentiel terapi

Den Eksistentielle tilgang og terapeutiske metode baserer sig på en forståelse af, at alle mennesker i bund og grund agerer i en ensartet ramme.

Vi er alle sammen grundlæggende bange for og udfordrede af de samme ting (døden, at miste, at træffe valg, at føle os forladt eller alene og ensomme, og for ikke at kunne finde mening med det, vi er eller gør).  Og vi har alle sammen det ultimative ansvar for vores eget liv, hvor gerne vi end nogen gange kunne ønske at dele ansvaret med andre.

Vi er som udgangspunkt intelligente væsener, der som de eneste – så vidt vides – er i stand til at forholde og til, AT vi forholder os – at tænke komplekst og vide at vi gør det.

Gennem psykoterapiens samtaler og metoder får vi fat i både dine styrkesider og ressourcer, de traumer og tab du måske har lidt, og vi arbejder med sorg, glæde og vrede, og med selvaccept afhængig af det tema, du bringer op. Mens vi arbejder med det, har jeg i baggrunden fokus på  ovennævnte metoder og forståelse af det at være menneske.

Du er altid velkommen til at spørge, hvis du vil vide mere.

Individuel Psykoterapi i København – kom i gang med det samme!

Kontakt mig her og lad os lave en aftale i dag. Jeg holder til lige i centrum af København – ved Kongens Nytorv, og kan som regel give dig en tid med ret kort varsel. Du kan tjekke ledige tider og bestille den første tid her.

Måske er det også relevant for dig :

Psykoterapeutisk Brevkasse

BrevkasseFå svar på det du slås med, her!

Hvad er forskellen på Psykiater, Psykolog og Psykoterapeut ?

Psykoterapi København billede fra klinikken

Relevant læsning fra Bloggen: