Hvem skal du vælge?

Psykiater, Psykolog eller Psykoterapeut ? Det kan være svært at finde ud af, hvem du skal opsøge, og at gennemskue forskellene på de 3 faggrupper? Bliv klogere på det her.

Psykiater, Psykolog og Psykoterapeut – vælg den rigtige behandler

Der er fordele og ulemper ved alle typer behandlinger. Intet er helt perfekt til det hele og det er ofte en smags sag, hvem du vælger at gå i terapi hos.

Psykologer kritiseres nogen gange for ikke at være tilstrækkeligt forstående overfor, hvordan det er at have det svært. Psykoterapeuter kritiseres for ikke at være tilstrækkeligt teoretisk/bogligt uddannede. Psykiatere bliver skudt i skoene, at de kun udskriver medicin og er i lommen på medicinalindustrien.

Der er mange individuelle forskelle på de mennesker, der udøver terapi og det er tæt på at være vigtigst i valget af behandler.

Bestil tid

Det relationelle samspil er væsentligst

Det allervigtigste når du vælger, hvor du vil gå hen er, at du ved, hvad du vil have ud af forløbet.

Dernæst er kemien mellem dig og den pågældende hhv. Psykiater, Psykolog og Psykoterapeut vigtig. Du skal føle dig tryg i samværet og tryg ved metoderne.

Det er videnskabeligt bevist, at terapi virker optimalt, når det relationelle samspil med terapeuten fungerer. Vi relaterer bedst til mennesker, vi synes om og har tillid til. Og tillid baner vej for åbenhed og hurtigere heling og læring.

Gør dit forarbejde ved bl.a. at tjekke vedkommendes hjemmeside og skift psykolog, hvis du opdager, at den pågældende behandler ikke er den rigtige for dig. Du er aldrig bundet til at gå der længere, end du har lyst til. Heller ikke selvom du er blevet henvist af din læge.

Psykolog, Psykoterapeut eller Psykiater?

Denne gennemgang af forskellene på Psykiater, Psykolog og Psykoterapeut er tænkt som en hjælp til dig, når du skal vælge behandling eller sparring i din situation.

Der findes mange Psykologer, der har god selvindsigt. Og mange som har gået i masser af egenterapi efter eget valg, selvom det ikke er et krav i Psykologuddannelsen. Jeg har flere Psykologer i terapi, som opsøger mig eller andre terapeuter, for at få hjælp til en dybere indsigt. Vi anvender ofte andre samtaleteknikker og  metoder end Psykologerne selv.

Ligeledes findes der mange Psykoterapeuter, der frivilligt har taget flere boglige efteruddannelser, og lever op til strenge kvalitetskrav for Psykoterapi. Dette gælder f.eks. for terapeuter, der er optaget i Dansk Psykoterapeutforening. Nogle terapeuter går også i terapi hos Psykologer.

Psykiater

Af de 3 beslægtede faggrupper – Psykiater, Psykolog og Psykoterapeut – er Psykiateren den, der har den længste uddannelse. Psykiater er en beskyttet titel og for at anvende den, skal man være uddannet læge med speciale i psykiatri (behandling af psykiske sygdomme).

Psykiateren kan både stille diagnoser på psykiske sygdomme samt udskrive medicin til behandling af disse.

Mange psykiatere er specialiserede inden for et særligt område af psykiske sygdomme og lidelser (feks. personlighedsforstyrrelser, eller psykoser, eller arbejder med bestemte problemområder, så som seksuelle afvigelser, eller Psykiatrisk indsatser i Kriminalforsorgen).

En del psykiatere har efter afsluttet uddannelse suppleret med en psykoterapeutisk uddannelse eller kurser. Kurser som understøtter deres særlige speciale og deres personlige formåen i forhold til samtaler med klienter. Det er dog heller ikke et krav.

Søg især hjælp hos en psykiater, hvis du har mistanke om psykisk sygdom (psykose, dyb depression, invaliderende angst m.m). Eller hvis du primært ønsker / har brug for medicinsk behandling.

Hvis du ønsker supplerende psykoterapi/samtaleterapi så aftal dette med din psykiater, så det kan integreres med din medicinske behandling. Kan Psykiateren ikke selv tilbyde samtale som behandling, vil denne ofte henvise til enten en Psykolog eller Psykoterapeut.

Både Psykoterapeuter og Psykologer samarbejder med Psykiatere, når dette er relevant.

Psykolog

Psykolog var ikke tidligere en beskyttet titel, men er nu blevet det. På mange måder er Psykolog og Psykoterapeut tættere beslægtet, end de begge er med Psykiatere. Både Psykologer og Psykoterapeuter laver terapi, men deres tilgange kan godt være ret forskellige.

For at kalde sig Psykolog, skal man have en universitetsuddannelse i psykologi.

Psykologer kan efter nogle år iflg. lov om psykologer søge om at blive autoriseret af Psykolognævnet. Der er tale om en frivillig ordning, og autorisation er ikke en betingelse for, at psykologer kan udøve deres virke i Danmark. Læs evt. mere om psykologens uddannelse og autorisation her

Vægten på psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. Psykologen får gennem sin uddannelse indblik i mange forskellige psykologiske retninger og stor teoretisk viden om menneskets psykiske kapacitet, formåen og begrænsning.

Psykologer er uddannet til at kunne vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme, men kan dog ikke udskrive medicin til behandling af disse. Der er intet krav om at psykologen skal have gået i egenterapi, eller have beskæftiget sig særligt med sin egen historik gennem uddannelsen. Fokus er primært på teorien bag menneskets psyke.

Psykologer skal skrive journal på deres klienter og vil ofte have brug for dit cpr nummer. Specielt hvis du er henvist via sygesikringen.

Autoriserede Psykologer skal gå i supervision – (en faglig sparring med en erfaren Psykolog).

Opsøg en psykolog, hvis du har fået henvisning fra din læge og får tilskud via Sygesikringen. Eller hvis det er vigtigst for dig at vedkommende er teoretisk vidende om psykologi. Det kan også være at du blot foretrækker, at vedkommende du skal dele dine udfordringer med har titel af og uddannelse som Psykolog.

Psykoterapeut

Psykoterapeut er endnu ikke en beskyttet titel. Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening skal dog leve op til foreningens kvalitetskrav til psykoterapeuter – bl.a. en mindst 3 årig mellemlang videregående uddannelse forud for uddannelsen til Psykoterapeut, samt en minimum 4 årig kvalitetsvurderet uddannelse (og eksamen) til Psykoterapeut.

Psykoterapeuten skal løbende modtage supervision og holde sin uddannelse ved lige med relevante kvalificerende kurser, samt leve op til foreningens etiske regelsæt.

Vægten på psykoterapeut-uddannelsen er dels på et bredt udvalg af psykologiske teorier og dels på terapeutens eget arbejde i terapi med egne livstemaer.

Det betyder at psykoterapeuten kommer til at kende til f.eks. ensomhed, sorg, mindreværd, tab, kriser, parforhold, fastlåste mønstre osv. Både udefra –  fra teorier og fra arbejdet med klienter  – og indefra via arbejdet med egne problematikker og reaktioner på disse temaer.

Psykoterapeutens egen terapi bidrager til en psykisk robusthed i forhold til at være sammen med og støtte dig, når det er svært. Det giver også terapeuten en dybere menneskelig forståelse og evne til indlevelse i dine problemer.

Terapeuten lærer samtidig at sætte sine egne problematikker til side, så disse ikke bliver dominerende eller styrende for det fokus terapien får.

Psykoterapeuter arbejder primært med mennesker uden psykiske lidelser men med mere almenmenneskelige udfordringer i livet. Privat praktiserende Psykoterapeuter fører ligesom Psykologer journal, men skal ikke have dit CPR-nummer oplyst.

Opsøg en Psykoterapeut, hvis du har brug for et menneske, der lever sig ind i dit problem og ser på det – ikke så meget ud fra hvad teorierne siger om dit problem, men – ud fra hvordan det opleves at være menneske med lige præcis den udfordring, som du står midt i. Indlevelsen og fokus på at give dig værktøjer til selv at magte dit liv er i højsædet.

Vil du vide mere om, hvad du kan få ud af et terapeutisk forløb, så læs blog indlægget : Psykoterapi – Jeg ved du kommer til at elske dig! eller blogindlægget Personlig udvikling handler ikke om at ændre dig.

Har du brug for et psykoterapeutisk samtaleforløb eller bare en enkelt time med en erfaren psykoterapeut, så kontakt mig for nærmere aftale her.