Stress rammer flere og flere mennesker i Danmark og mange oplever at blive syge af stress.

Det er ved at blive en rigtig dårlig trend i dagens Danmark, når selv børn og unge mennesker lider af usund og livskvalitets-forringende stress.

Stress i sig selv er ikke farlig. Det er først, når det tager overhånd og “gror fast”, at vi skal være på vagt.

Stress er en helt naturlig og sund reaktion på en livssituation, der er overvældende, faretruende eller belastende.

Når vi taler om stress, skelner vi mellem sund og usund stress.

Basalt set er de to former for stress ens i udgangspunktet. Der er tale om samme kropsreaktion, men konsekvenserne af den sunde og den usunde stress er meget forskellige.

Bestil tid og slip af med din usunde stress

En god indikator på, hvorvidt der er tale om sund eller usund stress er varigheden af stressoplevelsen og muligheden for at handle sig vej ud af situationen.

Har du følt dig stresset over lang tid, er der grund til at være på vagt.

Langvarig stress er meget belastende for både krop og psyke.

Sund stress

Menneskets naturlige reaktion på fare er enten kamp eller flugt. Farlige situationer skaber en følelse af frygt til at begynde med  og denne følelse får os til at handle.

Stressreaktionen er en primitiv og urgammel reaktion. I urtiden og før mennesker fandt på at flytte i sikre huse og anskaffe sig våben mod farlige dyr, skulle stress-følelsen redde mennesker fra overfald af vilde dyr, eller andre stammer.

Hvis kampen eller flugten lykkes og vi dermed overkommer faren, er stress- reaktionen kortvarig og vores tilstand normaliseres igen.

Denne form for stress er livsnødvendig, fordi den kan redde os ud af faretruende situationer.

Samme type stress-reaktion kan vi også have gavn af f.eks. på arbejdet, når der opstår en pludselig situation, hvor vi skal handle hurtigt.

Her bliver vi måske ikke ligefrem bange, men føler os måske pressede. Og det sætter trangen til hurtig handling – og dermed en stressreaktion –  i gang.

Når vi oplever fare eller pres, får stressfølelsen os til at reagere ved at skærpe vore sanser, optimere energien i kroppen og koncentrere den i de dele af kroppen, som vi skal bruge til at redde os ud af situationen.

Når vi er uden for fare, eller presset lettes, så normaliseres kroppens tilstand igen.

Det er sundt og godt og lige som vores krop er designet til at reagere.

Usund stress

Vores stressreaktion er ikke gearet til at håndtere den form for liv, som mange mennesker lever nu om dage. Et liv hvor det stressende element i dagligdagen ikke forsvinder, men derimod ofte holdes aktivt gennem mange måneder ad gangen.

Farerne for de fleste af os handler ikke længere om overfald fra vilde dyr og den slags, men oftere om f.eks.:

  • Et voldsomt arbejdspres over længere tid, som vore kræfter ikke rækker til og som vi ikke selv formår at bringe til ophør
  • Omvæltende livsbegivenheder, som vi ikke kan magte og som ryster os
  • Større forandringer i jobsituation og status, som bringer os ud af balance
  • Skiftende omstændigheder i livet (flytning, skilsmisse, tab af venner eller familie), som efterlader os med en følelse af at være på bar bund, skrøbelige eller prisgivet
  • At leve under vilkår, der er i modstrid med dine værdier og dine ønsker for dit liv, og opleve at du modarbejder dit eget bedste

I disse situationer kan det være vanskeligt at bringe sig selv ud af den truende situation inden for kort tid. Stressfølelsen forsvinder derfor ikke og stresshormonerne vedbliver at være i kroppen og brændes ikke af i en kamp eller flugthandling, der bringer dig i sikkerhed igen.

Når du vedbliver at befinde dig under det samme pres, så opstår den form for stress, som alt for mange mennesker desværre lever med. Den form for stress, der er farlig i længden og som fører til fysisk sygdom (hjerte/kar-sygdomme, cancer, svigtende immunforsvar m.m.) eller psykisk sygdom (angst, udbrændthed, depression).

Det er ikke dig, der er noget galt med, når du bliver stresset

Når du bliver stresset er der intet galt med din reaktion som sådan, men derimod med det, som du udsættes eller udsætter dig selv for. Med måden, du formår at håndtere eller bringe dig ud af det alt for store pres.

Det er det, du kan få hjælp til hos en psykoterapeut. Hjælp til at håndtere dit liv bedre, når du er under pres. Hjælp til at sige fra og træde ud af stressen og hjælp til at undgå stress i langt højere grad fremover. Du kan lære at mærke tydeligere, hvor din grænse går og du kan lære, at du er værd at passe meget bedre på.

Kontakt mig og kom i gang med at ændre dit stressmønster nu.