EFT Parterapi er en meget kærlig, rummelig og empatisk form for Parterapi, der har fokus på den trygge tilknytning.

EFT Parterapi – EmotionsFokuseret Terapi for par – er en metode med høj succesrate i arbejdet med par.

EFT Parterapi har særligt fokus på emotioner (følelser, tanker, tolkninger og handlinger) og de fastlåste mønstre et parforhold ofte med tiden kommer til at indeholde.

Med EFT-parterapi kommer I til at genfinde hinanden gennem forståelsen og ikke gennem kamp om rigtigt og forkert.

Ved fælles hjælp identificerer vi de fastlåste mønstre, som har bragt jer hertil. Vi får fat på de tilknytningsrelaterede følelser (tryghed, tillid, kærlighed m.m), der er i spil, og som kommer i klemme i det mønster, I kæmper med.

Fastlåste mønstre i et parforhold viser sig ofte ved følelser af tab, og mistillid der opstår på baggrund af gentagne handlinger og fortolkninger, der bringer jer mere og mere på afstand af hinanden.

Det er forfærdelig hårdt at miste kontakten med sin partner på den måde. Derfor arbejder vi i EFT-parterapi også på at ophæve den negative spiral, som dette mønster udgør.

Gennem EFT-parterapi sigter vi på at genopbygge en tryg tilknytning og et stærkt bånd imellem jer. Det er netop denne terapiform kendt for at have den højeste succesrate med.

Et EFT Parterapi-forløb, vil give jer klarhed over jeres helt særlige afsæt, jeres baggrund og jeres ønsker for forholdet, samt hjælpe jer med at føre disse ønsker ud i livet sammen på et meget tryggere grundlag.

Bestil tid

En tryg tilknytning

En tryg tilknytning mellem dig og din partner er essentiel for jeres trivsel som par.

At kunne være den du er og kunne give udtryk for dette og samtidig trygt kunne forvente, at din partner er der for dig. Det skaber sikkerhed og ro i forholdet. Det beroliger nervesystemet og skaber overskud til at møde verden udenfor forholdet.

At din partner forsøger at forstå den måde, du forstår dig og dine behov på og at din partner er i stand til at række ud og være din støtte. når du får det svært. Det er det, som de allerfleste mennesker ønsker af den, de har valgt at dele livet med. Og det er det vi arbejder på i EFT parterapi.

At genskabe et trygt fundament, hvorpå jeres kærlighed igen kan finde fodfæste.

Når I starter i EFT-parterapi

Rigtig mange par er – når de starter i parterapi – et godt stykke væk fra den gode måde at være sammen på. Med andre ord har mange det rigtig svært, når de møder op den første gang i parterapi. Det er helt normalt for et forhold i krise.

I EFT-parterapi er der ikke særlige forventninger til jer, ud over at I begge vil arbejde for forholdet. Resten hjælper jeg jer med.

For de allerfleste par med udfordringer er parterapi en væsentlig hjælp og en god  investering, der giver afkast resten af livet. Det vil uundgåeligt påvirke både dig og din partner individuelt, forholdet som helhed og sandsynligvis også smitte positivt af på den øvrige familie omkring jer (ikke mindst jeres evt. børn).

Høj succesrate

Succesraten ved EFT Parterapi er meget høj sammenlignet med andre parterapiformer. 70-75% af parrene, der går i EFT Parterapi oplever, at de bestående kriser løses og tæt på 90 % af alle par melder, at de oplever varige forbedringer i relationen efter endt forløb. Det er mere end ved andre kendte terapiformer.

Metoden er evidens-baseret og der forskes løbende i videreudvikling og fordybning samt effekt af denne.

Alle typer parforhold kan have gavn af EFT Parterapi.

Forhold med utroskab, forhold der har været ramt af traumer, forhold med og uden børn, nye forhold og gamle forhold og også forhold, der er tæt på at gå i stykker og hvor I næsten har givet op, kan have gavn af EFT parterapi.

Læs mere om at gå i Parterapi her.

Se video med Dr. Sue Johnsson, der beskriver EFT parterapi (engelsksproget 

 

Varighed og indsats fra jer

EFT-Parterapi-forløb strækker sig almindeligvis over 8 til 15 sessioner hen over en tidsperiode på 3-12 måneder. Nogen gange mere, og nogen gange mindre. Det afhænger af jeres ståsted og karakteren af problemer og udfordringer, som I kommer med.

Det er jer, der er den primære ressource i parterapien. Derfor er jeres indsats væsentlig. Hvis I er positive og engagerede i arbejdet med parterapien, så mangedobles chancerne for succes og varigheden af forløbet bliver kortere.

Intervaller i terapiforløbet

Min anbefaling er, at I beslutter jer for at gå i et intensivt forløb, med en session allerhelst hver 14. dag.

Så bygger vi nemlig videre på de skridt, I allerede har taget uden at miste fremskridtet fra gang til gang.

Hvis det lyder som noget for jer, så lad os sammen skabe den allerbedste version af jeres fremtidige parforhold. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer.

Med venlig hilsen

Psykoterapeut Anne-Marie Jensen – Parterapi København

EFT- Parterapeut. Tilknyttet Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi

Udtalelser fra klienter

Klippekort til terapi

Med et klippekort betaler du på forhånd

for et antal sessioner og får rabat på prisen.

Blog om Parforholdet – Kom mere i dybden med dit parforhold her.