EFT Parterapi

En kærlig, rummelig og empatisk form for Parterapi med fokus på tryg tilknytning.

I EFT parterapi hjælpes I til at blive trygge sammen igen.

Måske har I længe kæmpet for jeres parforhold. Måske er problemerne mellem jer helt nyopståede. I begge tilfælde er Parterapi med EFT metoden meget virkningsfuldt.

Når I starter i EFT-parterapi

Rigtig mange par er – når de starter i parterapi – et godt stykke væk fra den gode måde at være sammen på. Mange har det rigtig svært, når de møder op den første gang i parterapi.

Derfor går vi også straks i gang med at afklare, hvad jeres problematik handler om, så I hurtigst muligt kan få den rette hjælp til at komme på rette spor igen. Parterapi er en væsentlig hjælp og en god  investering, der giver afkast resten af livet.

Det arbejde I sammen gør, vil uundgåeligt påvirke både dig og din partner individuelt, forholdet som helhed og sandsynligvis også smitte positivt af på den øvrige familie omkring jer (ikke mindst jeres evt. børn).

Opløsning af fastlåste mønstre

I EFT parterapi arbejder vi på at ophæve det negative mønster, som spærrer for at genopbygge en tryg tilknytning og et stærkt bånd imellem jer.

Vi arbejder med at forstå mønsteret og den måde I forsøger at råbe hinanden op på.

Når vi sammen forstår jeres måde at gå i konflikt og kontakt på, kan vi sammen finde den bedste vej for jer til en tryg relation og et stærkt parforhold. Vejen går gennem opløsning af de negative mønstre.

Det er netop EFT metoden kendt for at have en høj succesrate med.

Et EFT Parterapiforløb, vil give jer klarhed over jeres helt særlige afsæt, jeres baggrund og jeres ønsker for forholdet og måden I skaber det på.

Jeg glæder mig til at hjælpe jer med at føre disse ønsker for jeres parforhold ud i livet.

En tryg tilknytning

En tryg tilknytning mellem dig og din partner er essentiel for jeres trivsel som par.

At kunne være den du er og kunne give udtryk for dette og samtidig trygt kunne forvente, at din partner er der for dig. Det skaber sikkerhed og ro i forholdet. Det beroliger nervesystemet og skaber overskud til at møde verden udenfor forholdet.

At din partner forsøger at forstå den måde, du forstår dig og dine behov på og at din partner er i stand til at række ud og være din støtte. når du får det svært. Det er det, som de allerfleste mennesker ønsker af den, de har valgt at dele livet med. At genskabe et trygt fundament, hvorpå jeres kærlighed igen kan finde fodfæste – det er det, vi arbejder på når I går i EFT terapi for par.

Alle typer parforhold kan have gavn af EFT Parterapi.

Forhold med utroskab, forhold der har været ramt af traumer, forhold med og uden børn, nye forhold og gamle forhold og også forhold, der er tæt på at gå i stykker og hvor I næsten har givet op, kan have gavn af EFT parterapi.

Læs mere om at gå i Parterapi her.

Se video med Dr. Sue Johnsson, der beskriver EFT parterapi (engelsksproget 

Høj succesrate

Succesraten ved EFT Parterapi er meget høj sammenlignet med andre parterapiformer.

Tæt på 90 % af alle par melder, at de oplever varige forbedringer i relationen efter endt forløb.  70-75% af parrene, der går i EFT Parterapi oplever, at de bestående kriser løses. Det er mere end ved andre kendte terapiformer.

Metoden er evidens-baseret og der forskes løbende i videreudvikling og fordybning samt effekt af denne.

Varighed og indsats fra jer

I EFT-parterapi er der ikke særlige forventninger til jer, ud over at I begge vil arbejde for forholdet. Resten hjælper jeg jer med.

EFT-Parterapi-forløb strækker sig almindeligvis over 8 til 15 sessioner hen over en tidsperiode på 3-12 måneder. Nogen gange mere, og nogen gange mindre. Det afhænger af jeres ståsted og karakteren af problemer og udfordringer, som I kommer med.

Det er jer, der er den primære ressource i parterapien. Derfor er jeres indsats væsentlig. Hvis I er positive og engagerede i arbejdet med parterapien, så mangedobles chancerne for succes og varigheden af forløbet bliver kortere.

Intervaller i EFT parterapi forløbet

Min anbefaling er, at I beslutter jer for at gå i et intensivt forløb, med en session allerhelst hver 14. dag.

Så bygger vi nemlig videre på de skridt, I allerede har taget uden at miste fremskridtet fra gang til gang.

Hvis det lyder som noget for jer, så lad os sammen skabe den allerbedste version af jeres fremtidige parforhold. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer.

Parterapeut Anne-Marie Jensen – Parterapi København

EFT- Parterapeut. Tilknyttet Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi

Udtalelser fra klienter

Klippekort til EFT Parterapi

Med et klippekort betaler I på forhånd

for et antal sessioner og får rabat på prisen.

Blog om Parforholdet – Kom mere i dybden med dit parforhold her.