Billede af kommunikation i parforholdet

Der var en gang, hvor jeg altid startede med at give en vejledning i god kommunikation i parforholdet, når jeg fik nye par i parterapi.

Jeg gjorde det for ligesom at udstikke en retning og hjælpe parrene med at tale godt sammen, fordi god kommunikation er så meget bedre end dårlig kommunikation. Det kan enhver nok sige sig selv.

Det hjalp dog sjældent. Kommunikationen i parforholdet blev ikke særligt meget bedre af mine velmenende råd, må jeg ærligt indrømme.

Hvad kan god eller dårlig kommunikation fortælle?

Mit synspunkt var, at eftersom kommunikation i parforholdet trods alt er en temmelig vigtig komponent…. Og eftersom man som par kommer meget længere, når miljøet man taler sammen i er respektfuldt og anerkendende, så tænkte jeg at det var gavnligt med et par gode råd fra en start.

Men det er jeg holdt op med igen.

Jeg har erfaret, at gode råd til kommunikation i parforholdet ikke ændrer trivslen – i hvert fald ikke uden andre tiltag samtidig.

Kommunikationen vil i stedet ændres i takt med at relationen bliver god eller bedre.

Indsatsen skal altså lægges i at forbedre relationen. Kommunikationen er kun et symptom.

Men ligesom hos lægen der betragter symptomerne for at stille diagnosen, ligesådan ligger der store mængder vigtig information – både for mig som parterapeut og for jer som par –  i at betragte den måde, I kommunikerer med hinanden på.

Og den information er der jo ingen grund til at smide på jorden med det sammen.

 

Hvordan kommunikerer I ?

Derfor – nu vi er inde på emnet, så prøv selv at lægge mærke til kommunikationen i jeres parforhold! Hvordan har I det og hvordan taler I sammen?

  • Er I gode til at lytte til hinanden?
  • Og til at være overbærende og indlevende i hinandens syn på verden?
  • Og holder I jer på egen banehalvdel frem for at fare frem på hinandens?
  • Lader I hinanden tale ud, eller overtager I ordet midt i en sætning?

Og når du bliver irriteret på din partner, starter dine sætninger så med “Du” frem for med “jeg”?   Som i : “Du lægger heller aldrig mærke til mig”, “Du værdsætter slet ikke alt det, jeg gør for dig”, “Nu har du igen lagt din jakke på gulvet, så jeg falder over den”.

Eller ved du godt at sætninger, der starter med “du”, let kan lyde som og blive opfattet som et angreb af den anden?

Når vi føler os angrebet, så lytter vi meget dårligt?

Så får vi nemlig i stedet travlt med enten

  • at tænke hurtigt efter, så vi er klar til at forsvare os overfor angrebet
  • eller flygte fra snakken ved at bortforklare eller overhøre
  • eller starte et modangreb

Ingen af de 3 reaktioner er gode for kommunikationen i parforholdet eller for løsningen af problemet og det er selve angrebet  til en start derfor heller ikke.

Vi mennesker vil faktisk som udgangspunkt gerne være venlige og imødekommende og hjælpe hinanden, når vi opdager at der er et behov for det. Især når det gælder mennesker vi elsker.

Men ingen er særligt tilbøjelige til at være hjælpsomme, når de er under angreb.

 

Kommunikation i parforholdet bør tage udgangspunkt i dig

Når du har noget på hjerte, som det er vigtigt at din partner forstår, så er det væsentligt at starte med udgangspunkt i dig selv, frem for med udgangspunkt i den anden.

Forestil dig at du i stedet for at sige: “Nu har du igen lagt din jakke på gulvet, så jeg falder over den”, sagde:  “Jeg bliver nemt stresset, når her roder. Vil du ikke hjælpe mig ved at huske at hænge din jakke op?”

Det ligger der ikke nogen anklage i, blot en information om din tilstand og en invitation til at hjælpe situationen. Det bliver meget nemmere for din partner så at sige “Jo da. Det må jeg vist også blive lidt bedre til”.

I stedet for konflikt, kommer der venlighed og velvilje og glæde ud af det. Den anden bliver glad for at kunne hjælpe og du bliver glad for at blive imødekommet.

Selvfølgelig indebærer det en risiko for at den anden siger “Nej, det har jeg ikke lyst til”. Men chancen for dette er 10 gange større, hvis din taktik er at angribe frem for at inddrage. Og hvis den anden ikke har lyst, så er det vel fair nok og så kan du i stedet vise interesse for, hvordan det kan være. Måske lærer du noget nyt !

Det er en win-win situation. Og det lyder nok nemt, men der er selvfølgelig en grund til, at vi ikke bare gør sådan.

Vi tror vi taler ordentligt

Der er meget gammel vane i den måde, vi taler til hinanden på. Der er også en del uvidenhed eller uopmærksomhed på hinanden i kommunikationsprocessen. Mange mennesker bliver overraskede, når andre reagerer på deres kommunikation.

Jeg oplever nogen gange par, hvis kommunikation er kørt så meget fast, at der sker det samme gang på gang i kommunikationen. Den ene part kommer med sit ordvalg og toneleje til at fremstå som angriber, uden at vide, at det opleves sådan af den anden og uden derfor at forstå, hvorfor i alverden den anden aldrig fatter budskabet bag beskeden.

Partneren der føler sig angrebet retter måske kortvarigt ind, men falder så tilbage i det gamle handlemønster igen, når der bliver fred på borgen. Nu er angrebet jo ovre for denne gang. Og parret er ikke kommet videre og har intet lært. Hverken om sig selv eller om hinanden eller om kommunikationen.

Gentagne af sådanne sammenstød slider på forholdet. Det er både trættende at være den, der skal blive ved at skælde ud og at være den, der hele tiden bliver irettesat.

Dårlige kommunikationsvaner kan ændres.

Dårlige vaner stammer tit helt tilbage fra barndommen. Måske talte vores forældre også sådan til hinanden, og vi har lært, at det er helt ok. Men dårlige vaner (den slags der ikke gavner os selv og vores forhold) kan ændres. Det kræver opmærksomhed og et ønske om at ændre det.

Nogen gange kommer der par i min praksis, som er bevidste om, hvad det er, der sker for dem, men ikke hvorfor søren det sker. Andre gange kommer de af helt andre grunde og bliver først opmærksom på måden, de taler sammen, når jeg spørger ind til det eller gør dem opmærksomme på det.

Det kan være rigtig godt at få en udenforstående til at hjælpe med at finde ind til kernen af problemet . Så foregår det nemlig i en atmosfære af nysgerrighed, positiv interesse, indlevelse, forståelse og humor og det bliver lettere at se sig selv lidt udefra og at komme bag om kommunikationen og ind til forholdets tilstand.

Har du og din partner brug for at få det bedre sammen og er I nysgerrige på, hvordan jeres kommunikationsmønster vil ændres, når I får det nemmere sammen, så er I velkomne til at kontakte mig her og lave en aftale.

I kan også læse lidt mere om parterapi hos mig her.