Taler du ordentligt til dig selv?

Psykoterapeut København :///Taler du ordentligt til dig selv?

Din indre stemme

Du skulle tage at lytte efter din indre stemme. Din indre dialog er nemlig uendelig betydningsfuld for, hvordan du har det med dig selv.

Eftersom alle mennesker har en indre stemme og eftersom den altid er til stede, så bliver den baggrundstapetet i din omgang med dig selv og dermed betydningsfuld for hvilket miljø, du skaber inden i dig.

Prøv at lægge mærke til hvilken tone din indre stemme taler til dig i.

Er den venlig og opbakkende, kærlig og omsorgsfuld? Eller er det sådan en stemme, der fortæller dig, når du ikke lever op til dine egne forventninger?

Lyder den enten sådan her:

” Hvor var det godt gået! Mand du er sej”
” Hvor ser du dog dejlig ud i dag”

Eller mere i retning af sådan her:

”Se nu der, du kan da heller aldrig finde ud af noget”!
”Du har jo ikke noget som helst at byde ind med og i øvrigt er det din egen skyld”

Kan du mærke hvilken forskel det gør for dig, om det er den ene eller den anden stemme, du lytter til?

Det håber jeg, du kan!

Din indre stemme påvirker din trivsel

En negativ kritisk indre stemmer er at sammenligne med et psykologisk benspænd. Det hindrer din utvungne væren og din sikre fremfærd i verden og det påvirker din trivsel på længere sigt. Meget mere end hvordan andre mennesker taler til dig. Dem kan du flytte dig fra, det kan du ikke uden videre fra din indre dialog.

Din indre stemme har ikke noget liv, med mindre du giver den det. Og derfor er det også dig, der kan lave den om, når du bliver opmærksom på den.

Det første skridt i retning af at ændre din indre stemme til en mere kærlig version, er netop at blive opmærksom. Prøv at holde øje med den eller de stemmer, som du taler til dig selv med.

Det næste skridt er at begynde at ændre måden du taler til dig selv på. I det psykoterapeutiske arbejde med klienter i min praksis, har jeg bl.a. fokus på den indre dialog mine klienter fortæller om. Måden vi arbejder med kritiske indre stemmer i terapi kan du læse lidt mere om i den grønne boks på siden her.

Hvor kommer den indre stemme fra?

Med stor sandsynlighed har du indoptaget din kritiske indre stemme gennem din opvækst.

Børn er meget lærenemme og suger alt til sig, som de voksne omkring dem præsenterer både gennem ord og gennem handling. Børn lærer  livet at kende gennem de voksnes omgang med børnene. Det de voksne kan lide, er det, der ender med at fylde og det de voksne ikke kan lide, bliver af barnet langsomt udraderet af opførslen.

Hvis et lille barn fornemmer, at mor og far bliver ude af sig selv, når barnet f.eks. græder og ikke magter at håndtere barnets behov, så accepterer barnet dette som et væsentligt vilkår og så pakker barnet sit behov ad vejen, for at sikre sig de voksnes omsorg og kærlighed.

Barnet holder simpelthen op med at græde!

Det er nemlig langt vigtigere for det lille barns overlevelse at beholde mors og fars opmærksomhed, beskyttelse og kærlighed, end f.eks. at give udtryk for sine behov lige nu og her.

For at styre tilbageholdelsen af følelser og behov, installerer barnet en kritisk og (i overlevelsesmæssig forstand) hjælpsom stemme, der hjælper barnet med at holde sig tilbage, når behovet for at græde opstår.

Den stemme hjælper barnet så meget i opnåelsen af mors og fars kærlighed, at den bliver til fast inventar i barnets psyke. Det er den stemme, som du i dag kender som din indre kritiker/indre hjælper eller vejleder – alt efter hvilken form den har taget i dig.

Det er som regel hjælpsomt at vide, at der altid ligger kærlige intentioner bag den indre kritikers kritik. Meningen med kritikken eller vejledningen er at få dig til at opføre dig “ordentligt”, så du i dine egne og dine forældres øjne bliver værdig til andres kærlighed.

Men selv om intentionen er god nok, er effekten ofte nedbrydende. Den kritiske røst holder dig tilbage fra at leve i fred med dig selv.

Gentagelsestvang opretholder den indre kritiske stemme.

Nu hvor du formentlig er voksen, er der ikke den samme fare på færde længere. Du er ikke længere afhængig af dine forældres kærlighed for at overleve.

Alligevel bliver langt de fleste mennesker ved med at gøre det samme, som de altid har gjort.

Din underbevidsthed er lidt usmidig på dette område og ved ikke, at faren er drevet over, før du fortæller den det. Og det kan du bedst gøre ved at give din indre kritiker nogle nye erfaringer. Det er bl.a. det vi arbejder på i Psykoterapi og i det vi kalder “stolearbejde” (se igen afsnittet om gestaltterapeutisk stole-arbejde her på siden).

Bliver du nysgerrig på dig selv? Og får du lyst til at komme til forståelse med din indre kritiker? Så kan du kontakte mig her og få hjælp.

Du kan læse mere om lavt selvværd her, eller få 5 gode råd til dit selvværd

Skrevet af Par-og Psykoterapeut Anne-Marie Jensen.

Psykoterapi i København, lige ved Kgs.Nytorv og metroen.

Tilføj en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.