Negative følelser er sunde følelser!

Psykoterapeut København ://Negative følelser er sunde følelser!

Negative følelser og lykke

De “negative følelser” burde måske kaldes noget andet, hvis de ville accepteres lettere. Ikke desto mindre tror jeg, du ved, hvad termen dækker over.

De følelser de fleste betegner som “negative” er de følelser, vi normalt forbinder med at være i en vanskelig situation og have det svært (sorg, vrede, ked-af-det’hed, bekymring og angst f.eks.).

For tiden hersker der en overbevisning i store dele af den vestlige verden, der definerer lykke som : “En tilstedeværelse af positive følelser, et relativt fravær af negative følelser og en generel livstilfredshed”.

Den for tiden mest populære vej til lykke er derfor naturligt nok KUN at fokusere på det positive i livet og lukke af for de negative følelser.

Simpelthen at undertrykke de svære følelser, gemme dem langt væk og for guds skyld ikke vise dem til andre.

Se bare på de sociale medier! Kun smilende ansigter og glade fortællinger om familielykke, sjove fester, venskaber, sund mad og kærlighed.

Og så kan man da ikke komme der og have det svært med noget i sit liv, vel?

Hvad er negative følelser godt for?

De negative følelser er ikke desto mindre nødvendige for vores overlevelse. De er med til at styre os uden om farer og hjælpe os med at blive afladt, når livet bliver svært. De hjælper os til at passe på os og få sat de rigtige grænser.

Sorg

Sorg er resultatet af at have elsket og mistet og udtrykkes helt naturligt gennem kroppen med gråd og tårer, hvis vi giver lov til det.

Tårerne hjælper os til langsomt at overstå følelsen og overkomme tabet. At lade de svære følelser komme til udtryk hjælper os med andre ord til at komme i balance igen.

Vrede

Vreden er resultat af at have personlige grænser som bliver overtrådt. Vreden hjælper os med at markere og tydeliggøre disse grænser for andre og sikre, at det ikke sker så let igen.

Vi kan lige så godt indse at livet ER farligt, sørgeligt OG dejligt på en gang. Det nytter ikke at lade som om livet kun er lykkeligt. Det er en illusion.

De svære følelser hjælper os med at komme i balance og justere os i forhold til livets realiteter. Og som sådan er disse følelser jo ikke negative, eller dårlige, tvært imod.

Vi tror at de svære følelser er farlige

Det er min og i øvrigt mange andre fagfolks overbevisning, at sygdomme som depression og angst primært opstår på baggrund af undertrykte følelser (på engelsk depressed emotions) . Følelser som ikke bliver mødt af omverden og allermindst af os selv.

Angst og depression og i øvrigt også visse andre psykiske lidelser er derfor højest sandsynligt (ifølge denne overbevisning) ikke forårsaget af kemisk ubalance i hjernen, som det antages i den medicinske verden.

Det er sandsynligvis snarere omvendt, at den kemiske ubalance opstår, fordi vi ikke tager os ordentligt af vores følelser. Det skaber et “overtryk”, som kroppen forsøger at kompensere for ved at justere på kroppens kemi. Medicinen er således bare symptom-behandling, som ikke kurerer selve følelsen.

Det der bedst sikrer dig imod depression er derfor, – hvis du også tror på dette – at lære at være i kontakt med alle dine følelser – både de rare og de mindre rare og give dem et udtryk (expres på engelsk) gennem hele livet.

Det er min overbevisning, at vi tager grueligt fejl, når vi tror, at det gælder om kun at se det gode i livet og se bort fra vores “negative følelser”.

Jeg vil bare gerne være glad

Som psykoterapeut har jeg ofte mennesker i terapi, som ikke bryder sig om at være kede af det, eller vrede.

Men det er lige præcis det de er, når jeg møder dem første gang. De ER faktisk kede af det og vrede. Og de tror, der er noget helt galt med dem og at det er vigtigt hurtigst muligt at holde op med at have det sådan. Det er derfor de kommer. Fordi de ikke bryder sig om det, de mærker.

Nogen gange er det svært for dem at forstå, at det også er GODT, at de er kede af det eller meget vrede! For det føles jo ikke godt.

Men sorgen eller vreden er din og min helt naturlige reaktion på noget, der vitterlig er svært i livet lige nu. Når vi tør at være i vores følelser – ikke kun de gode – så anerkender og rummer vi os selv og det har vi så godt af.

Når vi ikke anerkender vores følelser, så kan vi heller ikke tage os hensigtsmæssigt af os selv. Og det bliver man syg af i længden.

Din MODSTAND mod de negative følelser skaber en stor del af vanskelighederne.

Hvis du derimod godt må have alle dine følelser, så flyder din følelsesmæssige energi lettere igennem dig og du kommer hurtigere over det svære i livet og det gør livet meget lettere at være i.

Der må være DET DER ER til enhver tid, hvis du har tillid til at ingen følelser er konstante og ingen følelser er farlige.

I terapi med de negative følelser

Når jeg i mit terapeutiske arbejde arbejder med følelsen af f.eks. sorg, så kommer du (hvis du er klient hos mig) til at mærke følelsen og hjælpes til at tillade den at fylde i din opmærksomhed, lige nu og her.

Det kan for nogen føles vældig svært til en start, men det letter altid at give plads til de følelser, der er til stede.

Når du giver dine følelser plads og lov til at være der, så kan de nemlig udfolde sig og udleves på helt naturlig vis. Præcis som en flod, der flyder uden stop gennem et landskab – let og ubesværet.

Når du udlever dine følelser, så bliver der igen plads til nyt fokus og mere liv til dig.

Du kommer ind i et mere naturligt flow, hvor livet og følelserne strømmer igennem dig og forlader dig igen!

Følelser, som du holder på, eller forsøger at tilbageholde og begrave og se bort fra –  de forbliver inden i dig. Hvor skulle de ellers være?

Du er nemlig et relativt lukket system. Der skal ske en udveksling med omverden, for at du slipper af med dine følelser, og denne udveksling kan kun ske, når du anerkender, hvad du mærker og giver det et udtryk.

Det åbner muligheder op og skaber både selvforståelse og relation. Det giver ro på dig og din situation. Altsammen rigtig gode ting, som du går glip af, når du ikke tillader samtlige følelser at få plads.  (Læs også Følelser, livets kompas)

Men så ender det hele bare med at blive så trist

Jeg hører tit argumenter som:  ”Men hvis jeg skal give plads til min sorg/vrede/bekymring, så ender det hele bare med at blive så trist”.

negative følelserDet er som om vi frygter, at det ville bringe os helt ud i den anden ende af trivsels-skalaen og farve hele verden sort – udslette alt det gode og glade, der også findes, hvis vi gav vrede, sorg m.v. plads. Hvorfor virker Psykoterapi?

Men sådan er det ikke – langt fra faktisk. Vi mister heller ikke andre menneskers kærlighed eller respekt ved at vise, at vi har følelser, der ikke altid er nemme.

Det vi tvært imod opnår, når vi rummer os selv med alle følelser og tør at vise os som hele mennesker for verden, er et liv, der både kan få lov at indeholde glæde og sorg, vrede og begejstring, tillid og angst og det er der en stor frihed i.

Det handler ikke om at gøre det præcis modsatte af, hvad du gør nu. Men at skabe en meget bredere pallette og et meget stærkere fundament i dig.

Yin og Yang – plads til både let og svært

Livet består af yin og yang, godt og skidt, lyst og mørkt, liv og død og det er lige præcis det, der giver dit liv karakter og din personlighed dybde.

Det gode er at blive tryg i livet på godt og ondt. Det er lykke, hvis du spørger mig !

Måske skal du lige lære det, hvis du er kommet helt ud af øvelse. Men i så fald skal du se at komme i gang. Hellere nu end aldrig.

Skrevet af Par-og Psykoterapeut Anne-Marie Jensen.

Psykoterapeut København, lige ved Kgs.Nytorv og metroen. Kontakt mig her.

Læs mere om Psykoterapi her

By |2018-02-05T05:24:55+02:00november 30th, 2017|Categories: Personlig udvikling|Tags: , , , , , , |

Tilføj en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.